CONTACT US

CONTACT US

Edwin So
Managing Director
Email: edwinso@paradigm.com.hk
Skype: edwinsokamchee
WeChat:Edwinparadigm

Beijing Office
Room 904, Block D, SOHO New Town, 88 Jian Guo Road, Chaoyang District, Beijing 100022, China
Tel:8610-8580 0783
Fax:8610-8580 0753

Shanghai Office
Room 1402, Chun Shen Jiang Building, 400 Zhejiang Middle Road, Huangpu District, Shanghai 200001, China
Tel:8621-6360 5511
Fax:8621-6352 0889